Sekcja opiekuna
Weryfikacja
Język / Language / la Langue
Dane zgłaszającego
reklamacja jakościowa – produkt nie spełnia wymagań deklarowanych w Deklaracji Właściwości Użytkowych lub posiada znaczne wady wizualne
reklamacja ilościowa – występują ilościowe rozbieżności pomiędzy dostarczonym materiałem, a zamówieniem
reklamacja transportowa – towar został uszkodzony podczas transportu
Sekcja towaru
Nazwa towaru Kod towaru Ilość z dokumentu Jednostka ilości Ilość uszkodzona / brakująca / reklamowana Data dostawy Opis uszkodzenia
-------
Reklamacja transportowa
*w przypadku nie spisania protokołu szkody z przewoźnikiem w momencie odbioru towaru, prosimy o kontakt z opiekunem klienta Corotop.
Roszczenia klienta
Dodatkowe załączniki i informacje
Załącz plik opis
--
Inne ustalenia z klientem
Uwaga! Szybkie uznanie dla klienta, nie powinno przekraczać 150 euro / rocznie
Szczegóły produktu
WIZARD_HIDDEN